Værdier

Fremdrift

Alt hvad vi gør har til hensigt at skabe fremdrift for vore kunder. Vores indsats skal have en positiv indflydelse på kundernes bundlinje.

Indlevelse

Vi har evnen til at sætte os ind i vore kunders situation og forstå deres vigtigste udfordringer i markedet. Gennem god forretningsforståelse og customer insight skaber vi optimale resultater for vores kunder.

Udfordring

Vore kunder mødes altid af et kvalificeret "modspil" fra Propellos medarbejdere. Det betyder, at vi altid vil udfordre os selv og kunderne med henblik på at skabe de bedst mulige løsninger - på kort og lang sigt.

Kreativitet

Vores tanker og løsninger skal altid bære præg af vores vigtigste fokus; kreativitet. Kreativiteten skal være styrende i alle vores opgaveløsninger, så vi sikrer stærke positioner til vore kunder.

Pragmatik

Vi har en praktisk holdning til markedsføring og virksomhedsdrift. Det indebærer en god forståelse for vore kunder og de aktuelle markedsvilkår. Det betyder, at vore løsninger altid tager udgangspunkt i kundens aktuelle situation og behov.

Selvflyvende

Vi arbejder altid på at gøre vore kunder "selvflyvende". Dvs. at vi - så vidt det er muligt - overfører vores kompetencer og viden, så de bliver i stand til at begå sig bedst muligt i markedet.

Ansvar

Vi sætter en ære i, altid at tage ansvar for vores arbejde og kunderne. Det betyder, at vi arbejder med kunder, der værdimæssigt passer godt til os.

Kom forbi til en god kop kaffe og en snak om jeres udfordringer?

tlf. 31 71 99 39

Email: info@propellos.dk